Genetyka

Genetyka

Genetyka - dziedzina medycyny zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów. Przedmiotem badań są choroby dziedziczne, zapobieganie im oraz ich leczenie. Szczegółowa analiza chorób które mają podłoże genetyczne oraz zidentyfikowanie genów odpowiedzialnych za te choroby pozwala określić indywidualne ryzyko wystąpienia danej choroby. Dziedziczymy bowiem nie chorobę, ale skłonność do jej wystąpienia. Genetyka stworzyła nowe możliwości w zakresie diagnozowania, zapobiegania oraz leczenia tych chorób. Diagnostyka prowadzona metodą biologii modekularnej pozwala na najwcześniejsze wykrycie czynników chorobotwórczych. Zanim choroba zaatakuje organizm możliwe jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań terapeutycznych. Wczesna diagnostyka nie zawsze zapobiegnie chorobie ale pozwoli na prowadzenie terapii która zapobiegnie rozwojowi choroby. Dzięki genetyce możemy określić ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, mi (...)

zobacz więcej

MEDserwis polecaGenetyka

1 2 3 4 >>

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl